CO₂-prestatieladder 

Bij Van Huizen Groenvoorzieningen staat duurzaam ondernemen hoog in het vaandel. Hierin speelt de CO₂-prestatieladder een belangrijke rol. Door het maken van een footprint wordt duidelijk hoeveel CO₂ er jaarlijks geproduceerd wordt. Ook de belangrijkste veroorzakers van CO₂ komen daaruit naar voren. Met het opstellen van een energieplan wordt gekeken naar de mogelijkheden van CO₂-reductie.

Sinds september 2015 zijn wij gecertifceerd voor CO₂-prestatieladder niveau 3. Verdere verduurzaming heeft onze intentie. Dit komt o.a. naar voren door de certifcering voor CO₂-prestatieladder niveau 5. Deze certificering is in oktober 2016 uitgevoerd. Het nieuwste certificaat is per 13 oktober 2022 afgegeven.

Zie de bijgevoegde nieuwsbrief voor meer informatie over de CO₂-prestatieladder met acuele zaken. Hierin staan o.a. de doelstellingen die er zijn m.b.t. CO₂-reductie. Ook de zaken die daarvoor gedaan zijn komen hierin naar voren. 

Alle CO₂-gegevens zijn in een applicatie van CO₂-management http://co2management.nl  ingevoerd. Daarmee kan heel makkelijk een overzicht gemaakt worden van de trend zoals die nu is en een overzicht van de effecten van genomen maatregelen.

CO2 - Maatregelen 2016-2022


Voor niveau 3 (en hoger) moeten wij deelnemen in een sectorinitiatief. Brandstof vormt bij Van Huizen de grootste bron van CO₂. Wij hebben ons aangesloten bij het initiatief van de Cumela, "Sturen op CO₂". Binnen dit initiatief wordt gezamelijk gestreeft naar een emissieafname van 4%. 

Ook hebben wij ons aangesloten bij de klankbordgroep voor het sectorinitiatief CO2 van de VHG. Binnen dit sectorplan wordt gewerkt aan de volgende initiatieven: CO₂-reductie via 2-sporen (Projecten en Eigen bedrijfslocatie), Transitie naar duurzame energie en Circulariteit.

Verder verwijzen wij u naar de site van de SKAO, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (http://co2-prestatieladder.nl) O.a. de volgende stukken worden daar na certificering geplubliceerd:

Voordijk 319a
2993 BA Barendrecht

Tel: 0180 622444
E-mail:info@vanhuizengroen.nl

 

Recente projecten
Boudewijnstraat 1 WSW_Pernis_2019_2
WSW_Pernis_2019_3 WSW_Pernis_2019_4
Renovatie speelterrein Boudewijnstraat Rotterdam

 

 

Kademuur Hoogvliet

Bekijk oudere projecten

 

 

 

VCAPSO